Provádíme

 • školení BOZP a PO vedoucích zaměstnanců
 • školení BOZP a PO zaměstnanců
 • odbornou přípravu preventistů PO
 • odbornou přípravu preventivních požárních hlídek
 • školení pro práce ve výškách (do 10 m)
 • školení pro práci s motorovou pilou nebo křovinořezem

Dále spolupracujeme s řadou odborníků a zajišťujeme další odborná školení

 • školení 1. pomoci
 • školení řidičů referentů
 • obsluh tlakových nádob
 • obsluh plynových zařízení
 • školení topičů NTK
 • a další