Provádíme

 • kontroly a zkoušky hasicích přístrojů
 • kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení:
  • požární vodovody
  • požární uzávěry
  • nouzové osvětlení
  • náhradní zdroje
  • požární prostupy (ucpávky a klapky)

Zajišťujeme montáže a opravy

 • autonomní hlásiče
 • požární vodovody
 • hasicí přístroje
 • nouzové osvětlení
 • požární ucpávky