Dokumentaci tvoříme vždy na míru našim klientům tak, aby splňovala legislativní požadavky a zároveň byla věcná pro potřeby klienta.

Zpracujeme

BOZP

 • návrh na zařazení prací do kategorií činností
 • vyhodnocení a analýza bezpečnostních rizik
 • směrnici řízení BOZP
 • dokumentaci pro postup a šetřené pracovních úrazů
 • pracovně lékařské služby
 • osobní ochranné pracovní prostředky a mycí, čistící a desinfekční prostředky
 • alkohol a návykové látky
 • ale také různé provozní předpisy apod.

PO

 • Začlenění do kategorií činností dle § 4 zákona o PO
 • Organizaci a řízení PO
 • Tematické plány školení a odborné přípravy
 • Požární řády
 • Poplachové směrnice
 • Řád ohlašovny požáru
 • Směrnice pro požárně nebezpečné činnosti
 • Pokyny pro preventivní požární hlídky
 • Evakuační plány
 • Dokumentace zdolávání požáru
 • Posouzení požárního nebezpečí
 • a další

Také Vám rádi zajistíme zpracování požárně bezpečnostního řešení.