Potřebujete poradit se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a nechce se Vám dlouze studovat legislativní povinnosti? Chápeme, že v dnešní době je složité a náročné dostát všem svým povinnostem, stejně jako je důležité jejich účinné a správné provedení.

Rádi Vám pomůžeme porozumět požadavkům na zajištění BOZP, ať už se jedná o zpracování dokumentace, proškolení osob, BOZP na pracovišti nebo nastavení systému BOZP ve Vaší společnosti.

Vždy se snažíme náročné legislativní požadavky převést do srozumitelné formy a praxe. Chápeme nadmíru dnešní „papírové byrokracie“ a nechceme tvořit zbytečné dokumenty, které nikdo nečte. Proto tvoříme dokumentaci na míru vaší společnosti, aby dostála právním požadavkům a současně byla srozumitelná a jasná pro Vaše potřeby.

Obecná definice BOZP zní: „BOZP je soubor činností, zahrnující legislativní, organizační, technická a jiná opatření směřující k omezení rizika a škodlivých vlivů na životy a zdraví zaměstnanců.“

My Vám řekneme, že: „BOZP má v první řadě chránit zdraví a život zaměstnanců a i zaměstnavatele. BOZP zasahuje do všech činností a aktivit Vaší společnosti, ať už se jedná o různé proškolení, zdravotní způsobilost k práci, revize, kontroly a spousta dalších, a proto se nebojte nám kdykoli zavolat o pomoc.

Nemusíte vědět všechno. Vy jste odborníkem ve své profesi. Naší odborností je bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Jsme tu od toho, abychom Vám řekli, co je třeba, jak můžeme pomoci my a co Vám zajistíme.

Naší specializací je

Zajistíme

Prodáváme