Naším cílem je zajistit plnění legislativních a jiných (firemní pravidla, povinosti apod.) požadavků tak, aby se veškeré činnosti v oblasti BOZP a PO staly přirozenou součástí pracovních procesů, představovaly efektivní prevenci rizik a nevytvářely žádné zbytečné administrativní úkony.

V úvodu spolupráce provedeme jednoduchý vstupní audit na jehož základě vypracujeme návrh na optimální řešení BOZP a PO, vypracujeme příslušnou dokumentaci.

Po zavedení systému řízení BOZP a PO pak plníme jednotlivé úkoly, které vyplynuly z provedeného auditu (preventivní prohlídky, řešení pracovních úrazů, školení a odborná způsobilost, kontroly OIBP, HZS,KHS apod.)

Náš důraz je především kladen na jednoduchost a efektivitu opatření s maximálním využitím moderních komunikačních prostředků a informačních technologií

BOZP

Zobrazit více

PO

Zobrazit více

Školení

Zobrazit více

Poradenství

Zobrazit více

Prodej zařízení

Zobrazit více

Montáže a kontroly

Zobrazit více

Revize

Zobrazit více

Dokumentace

Zobrazit více