Sněhové hasicí přístroje

Hasicí přístroj CO2 - S2KTe

Hasicí přístroj obsahuje 2 kg zkapalněného oxidu uhličitého (CO2). Oxid uhličitý se po použití odpaří a nezanechá žádné zbytky hasicí látky, čímž nedojde k dalším škodám a zničení zařízení, které nebylo dosud poškozeno požárem.

Hasicí přístroj je pod stálým tlakem.

Přístroj byl certifikován dle evropské normy ČSN EN -3.

Za dodržení bezpečnostních podmínek je možné ho bez obav  použít i na elektrické zařízení pod napětím až do 110kV.

 

Hasicí přístroj CO2 - S5KTe

Nejpoužívanější typ sněhového hasicího přístroje, např. do obchodů, kuchyní, počítačových center, trafostanic, strojoven výtahů, potravinářských provozů,atd.

Tento hasicí přístroj najdeme všude tam, kde není žádoucí, aby po jeho  použití byl v daném prostoru nepořádek z vystříkaného hasiva  (elektrorozvodny, trafostanice, strojovny výtahů, potravinářské provozy atd.), čímž nedojde k dalším škodám a zničení zařízení, které nebylo dosud poškozeno požárem.

Hasicí přístroj je pod stálým tlakem.

Přístroj byl certifikován dle evropské normy ČSN EN -3.

Za dodržení bezpečnostních podmínek je možné ho bez obav  použít i na elektrické zařízení pod napětím až do 110kV.