Kontakty 

Jméno Pozice Telefon Mobil email
Vlasta Lakotová jednatelka společnosti 545 210 491 603 894 067 info@lapofire.cz
Oldřich Pšenička jednatel společnosti 545 210 491 603 894 072 info@lapofire.cz
Sylva Lakotová ředitelka společnosti 545 210 491 608 231 946 info@lapofire.cz
Ing. Barbora Muchová technik PO a BOZP 545 210 491 731 167 750 info@lapofire.cz