Ceník za provádění kontrol požárních vodovodů

Ceník za provádění kontrol požárních vodovodů a jejich příslušenství

 

 

Kontrolní zjištění, měření činnost revizního technika

do 5 ks

hydrantů

6-10 ks

hydrantů

11-20 ks

hydrantů

nad 20 ks

hydrantů

  • 1. Informace a výpisky u vodohospodářské správy

74,-

83,-

95,-

108,-

  • 2. Příprava a prohlídka pracoviště u odběratele

99,-

125,-

150,-

189,-

  • 3. Kontrola požárních vodovodů a příslušenství bez měření

112,-

189,-

265,-

367,-

  • 4. Vyhodnocení kontroly u odběratele a vypracování revizní zprávy

74,-

99,-

125,-

150,-

Za jednotku - jeden požární hydrant

5.

Měření hydrodynamického tlaku a průtočného množství v požárních hydrantech - vnitřních

74,-

Měření hydrodynamického tlaku a průtočného množství v požárních hydrantech - venkovních

150,-

Za jeden objekt - požární sekce

  • 5. Kontrola nezavodněných požárních vodovodů

61,-

  • 6. Kontrola čerpací stanice pro zvyšování tlaku

61,-

  • 7. Kontrola čerpací stanice pro čerpání vody do vnitřních a vnějších požárních vodovodů

61,-

•8. Hodinová zúčtovací sazba za práce neuvedené v ceníku, opravy a montážní práce

200,-

  • 9. Cestovní náklady v obci výjezdního místa pro akci

150,-

  • 10. Cestovní náklady mimo obec výjezdního místa

8,-/km

 

Pro základní kontrolu jako podklad pro uvedení do trvalého provozu platí ceny v položce l až 9.

Pro provozní periodické kontroly platí položky, 2,3,4,5.

 

DPH ve výši 21 % bude uvedena dle platných předpisů na daňovém dokladu.