Ceník za provádění kontrol požárních vodovodů

Ceník za provádění kontrol požárních vodovodů a jejich příslušenství

Kontrolní zjištění, měření činnost revizního technika

do 5 ks

hydrantů

6-10 ks

hydrantů

11-20 ks

hydrantů

nad 20 ks

hydrantů

  1. Informace a výpisky u vodohospodářské  správy

74,-

83,-

95,-

108,-

  1. Příprava a prohlídka pracoviště u odběratele

99,-

125,-

150,-

189,-

  1. Kontrola požárních vodovodů a  příslušenství    bez měření

112,-

189,-

265,-

367,-

  1. Vyhodnocení kontroly u odběratele a vypracování  revizní zprávy

150,-

150,-

150,-

150,-

Za jednotku - jeden požární hydrant

5.

Měření hydrodynamického tlaku a průtočného množství v požárních hydrantech – vnitřních

85,-

Měření hydrodynamického tlaku a průtočného množství v požárních        hydrantech - venkovních

150,-

Za jeden objekt - požární sekce

  1. Kontrola nezavodněných požárních vodovodů

61,-/1 vývod

  1. Kontrola čerpací stanice pro zvyšování tlaku

300,-

  1. Kontrola čerpací stanice pro čerpání vody do vnitřních a vnějších požárních   vodovodů

61,-

  1. Hodinová zúčtovací sazba za práce neuvedené v ceníku, opravy a montážní   práce

285,-

  1. Cestovní náklady v obci výjezdního místa pro akci

250,-

  1. Cestovní náklady mimo obec výjezdního místa

15,-/km

           
 

 

 

Pro základní kontrolu jako podklad pro uvedení do trvalého provozu platí ceny v položce l až 9. Pro provozní periodické kontroly platí položky, 2,3,4,5.

 

 

DPH  bude uvedena dle platných předpisů na daňovém dokladu.