Ceník za provádění kontrol požárních klapek a jejich příslušenství

 

CENÍK ZA PROVÁDĚNÍ KONTROL POŽÁRNÍCH KLAPEK

A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ pro rok 2018

 

Poř.

číslo

Název

do 5 ks

6 - 10 ks

11 - 20 ks

nad

20 ks

1.

Informace a výpisky z dokumentace

96,-

124,-

152,-

196,-

2.

Příprava a prohlídka pracoviště u odběratele

134,-

184,-

259,-

354,-

3.

Vyhodnocení kontroly u odběratele, zápis do záznamové knihy PPK

123,-

248,-

373,-

498,-

4.

Údržba a periodické revize

148,- / za jednu klapku

5.

Opravy a montážní práce

(práce neuvedené v ceníku)

285,- Kč / hod

6.

Cestovní náklady v obci výjezdního místa pro akci

250,- Kč

7.

Cestovní náklady mimo obec výjezdního místa

15,-/km

 

Pro základní kontrolu jako podklad pro uvedení do trvalého užívání platí ceny v položce 1 - 5.

Pro provozní periodické kontroly platí položky 2 - 5.

DPH v zákonné výši bude připočtena dle platných právních předpisů na daňovém dokladu.

 

CENÍK ZA PROVÁDĚNÍ KONTROL POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ pro rok 2018

Kontrola požárních uzávěrů (dveří) je vždy součástí pravidelné preventivní požární prohlídky včetně zápisu o jejich kontrole.

Cena za provedení kontroly požárních uzávěrů (dveří) včetně vypracování protokolu o kontrole provozuschopnosti je 140,- Kč za 1 ks. V případě, že bude nutno umístění zjišťovat na základě stavební dokumentace je stanovena k základní ceně hodinová sazba, která činí 480,-Kč.

Cestovní náklady

 

Cestovní náklady v obci (výjezdního místa pro akci)

250,- Kč

Cestovní náklady mimo obec výjezdního místa

15,-/km

 

 

DPH v zákonné výši bude připočtena dle platných právních předpisů na daňovém dokladu.

 

 

 

 

 

CENÍK ZA PROVÁDĚNÍ KONTROL – NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ pro rok 2018

Kontrola nouzového osvětlení je vždy součástí pravidelné preventivní požární prohlídky včetně zápisu o jejich kontrole.

Cena za provedení kontroly nouzového osvětlení včetně vypracování protokolu o kontrole provozuschopnosti je 140,- Kč za 1 ks. V případě, že bude nutno umístění zjišťovat na základě stavební dokumentace je stanovena k základní ceně hodinová sazba, která činí 480,-Kč.

Cestovní náklady

 

Cestovní náklady v obci (výjezdního místa pro akci)

250,- Kč

Cestovní náklady mimo obec výjezdního místa

15,-/km

 

 

DPH v zákonné výši bude připočtena dle platných právních předpisů na daňovém dokladu.

 

 

CENÍK ZA PROVÁDĚNÍ KONTROL – POŽÁRNÍ UCPÁVKY pro rok 2018

Kontrola požárních ucpávek je vždy součástí pravidelné preventivní požární prohlídky včetně zápisu o jejich kontrole.

Cena za provedení kontroly požárních ucpávek v případě řádného označení včetně vypracování protokolu o kontrole provozuschopnosti je 140,- Kč za 1 ks. V případě, že bude nutno umístění zjišťovat na základě stavební dokumentace je stanovena k základní ceně hodinová sazba, která činí 480,-Kč.

Cestovní náklady

 

Cestovní náklady v obci (výjezdního místa pro akci)

250,- Kč

Cestovní náklady mimo obec výjezdního místa

15,-/km

 

 

DPH v zákonné výši bude připočtena dle platných právních předpisů na daňovém dokladu.

 

JEDNORÁZOVÁ SLUŽBA - HODINOVÁ SAZBA

(tj. cena za 1 hodinu práce) pro rok 2018

 

1 hodina práce = 480,- Kč bez DPH

DPH v zákonné výši bude připočtena dle platných právních předpisů na daňovém dokladu.