Ceník za provádění kontrol požárních klapek a jejich příslušenství

Ceník za provádění kontrol požárních klapek a jejich příslušenství
Poř.

číslo

Název

do 5 ks

6 - 10 ks

11 - 20 ks

nad

20 ks

1.

Informace a výpisky z dokumentace

96,-

124,-

152,-

196,-

2.

Příprava a prohlídka pracoviště u odběratele

134,-

184,-

259,-

354,-

3.

Vyhodnocení kontroly u odběratele, zápis do záznamové knihy PPK

123,-

248,-

373,-

498,-

4.

Údržba a periodické revize

-

-

-

148,- / za jednu klapku

5.

Opravy a montážní práce

(práce neuvedené v ceníku)

-

-

-

175,- Kč / hod

6.

Cestovní náklady v obci výjezdního místa pro akci

150,-

7.

Cestovní náklady mimo obec výjezdního místa

8,-/km

Pro základní kontrolu jako podklad pro uvedení do trvalého užívání platí ceny v položce 1 - 5.

Pro provozní periodické kontroly platí položky 2 - 5.

DPH ve výši 21 % bude uvedena dle platných předpisů na daňovém dokladu.