Ceník za provádění kontrol a dílenských oprav přenosných a pojízdných hasících přístrojů - rok 2012
Poř.

číslo

Název

MJ

Cena bez DPH

1.

Kontrola přenosných hasicích přístrojů vodní, pěnový, práškový, sněhový

ks

28,-

2.

Kontrola pojízdných hasicích přístrojů

 

 

Sněhový S 1x30

ks

96,-

Sněhový S 2x30

ks

116,-

Sněhový S 4x30

ks

146,-

Práškový P 50

ks

146,-

3.

Vyřazení přístroje a likvidace náplně vodní, pěnový, práškový, sněhový

ks

250,-

4.

Dílenské opravy a tlakové zkoušky PHP (*)

 

 

vodní V9Ti, LE

ks

330,-

 

práškový P6Te, LE, L

ks

340,-

 

práškový PR2

ks

295,-

 

sněhový S 6, S 5

ks

335,-

 

sněhový S 1,5, S 2

ks

335,-

 

sněhový 1 x S 30

ks

1020,-

 

revize a montáž

ks

153,-

5.

Cestovní náklady v obci výjezdního místa pro akci

150,-

6.

Cestovní náklady mimo obec výjezdního místa

8,-/km

(*) V cenách nejsou zahrnuty např. poškozené hadice, pistole, nové doplnění hasiva, tlakové patrony a režijní materiál.

DPH ve výši 21% bude uvedena dle platných předpisů na daňovém dokladu.