Ceník za provádění kontrol a dílenských oprav přenosných a pojízdných hasících přístrojů - rok 2012

CENÍK ZA PROVÁDĚNÍ KONTROL A DÍLENSKÝCH OPRAV PŘENOSNÝCH A POJÍZDNÝCH HASICÍCH PŘÍSTROJŮ pro rok 2018

 

 

1.     Kontrola přenosných hasicích přístrojů

 

PHP - vodní, pěnový, práškový, sněhový                   

ks

30,-

 

2.     Kontrola pojízdných hasicích přístrojů

      

PHP – sněhový S 1 x 30

ks

96,-

PHP – sněhový S 2 x 30

ks

116,-

PHP – sněhový S 4 x 30

ks

146,-

PHP – práškový P 50

ks

96,-

 

3.     Vyřazení přístroje a likvidace náplně

 

PHP – vodní, pěnový, prášková, sněhový              

ks

250,-

 

4.      Dílenské opravy a periodická údržba PHP (*)

 

PHP - vodní V9LE, W10Hi,V9L,Ti, KT, Hi              

ks

330,-

PHP - práškový PG 6LE, PG6Hi, L,Te, KT, Če      

ks

340,-

PHP - práškový PG2, PG2L,PR2e,PR1    

ks

305,-

PHP - sněhový S 1,5  S2                 

ks

335,-

PHP - sněhový S 5, S 6                   

ks

335,-

PHP – sněhový S 10

ks

650,-

PHP – sněhový S 30

ks

1020,-

revize a montáž

ks

153,-

 

5.    Cestovní náklady

 

Cestovní náklady v obci (výjezdního místa pro akci)

250,-

Cestovní náklady mimo obec výjezdního místa

15,-/km

 

6.     Revizní zpráva

 

Vypracování protokolu o kontrole provozuschopnosti do 20 ks

160,-

Za každý další kus bude připočítána cena ve výši

    3,-

 

 

7. Práce neuvedené v ceníku

 

Hodinová sazba za práce neuvedené v ceníku – opravy, manipulace atd.

285,-

 

 

(*)        V cenách nejsou zahrnuty např. poškozené hadice, spouštěcí armatury, manometry,

nové doplnění hasiva, tlakové patrony apod.

      DPH bude uvedena dle platných předpisů na daňovém dokladu