BOZP

♦ V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajišťujeme:

 • vypracování povinné dokumentace BOZP i pro potřeby ISO, OHSAS
 • zpracování systému školení a výchovy BOZP v organizaci
 • vyhledávání, posuzování a hodnocení rizik a stanovení bezpečnostních opatření
 • začlenění prací do kategorií
 • školení BOZP vedoucích zaměstnanců
 • školení BOZP zaměstnanců
 • vstupní školení zaměstnanců
 • šetření, evidence, hlášení pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • odborná poradenská služba
 • osobní účast při jednání s orgány státního dozoru (oblastní inspektorát práce a orgán ochrany veřejného zdraví)
 • provádění fyzických kontrol na pracovištích a zjišťování závad
 • vedení lhůtníku kontrol zkoušek a revizí - evidenci a sledování termínů všech revizí, prohlídek a zkoušek
 • sledování aktuálnosti termínů školení zaměstnanců
 • sledování odborných způsobilostí (profesní způsobilost řidiče, jeřábnické zkoušky, vazačské zkoušky, strojnické zkoušky, průkaz řidiče manipulačního-vysokozdvižného vozíku atd.) včetně zajištění těchto způsobilostí