Audity a poradenství

Pokud potřebujete prověřit Váš systém řešení BOZP a PO nabízíme Vám provedení celého auditu, nebo jen jeho části.

Výstupem auditu je zjištěný popis nedostatků a opatření vždy s uvedením konkrétního právního nebo jiného předpisu s návrhem na optimální řešení.

V rámci námi poskytovaných služeb jsme připraveni řešit jakékoliv úkoly v oblasti BOZP a PO

  • - Zpracování dokumentace BOZP a PO
  • - Vyhodnocení rizik BOZP a PO
  • - Šetření příčin a odškodňování pracovních úrazů
  • - Kategorizace prací
  • - Školení a odborné přípravy
  • - Revize a kontroly požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků
  • - Provedení cvičného požárního poplachu včetně záznamu a další.