VOLNÁ PRACOVNÍ POZICE !!!!

Technik bezpečnosti práce a požární ochrany

Informace o volné pracovní pozici:

Náplní práce bude především zpracovávat předpisy a dokumentaci BOZP a PO.

Dále vést agendu BOZP a PO smluvních partnerů.

Provádět preventivní požární prohlídky a kontroly dodržování předpisů BOZP a PO.

Provádět školení BOZP a PO.

Místo pracoviště:

Cejl 809/111a, Brno

Typ pracovního poměru:

Práce na plný úvazek, práce i na zkrácený úvazek

Požadované jazyky:

Čeština (Pokročilá)

Řidičský průkaz:

skupina B

Pozice je také vhodná pro absolventy, rovněž i pro ženy na mateřské dovolené.

Výhodou pro získání pracovní pozice je:

- Osvědčení osoby odborně způsobilé v oblasti PO (vzdělání dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů),

- Osvědčení o ověření odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP (vzdělání dle § 10 zákona č. 309/2006 Sb., Zákon o zajištění dalších podmínek BOZP).

- odborná způsobilost pro revize a kontroly vyhrazených technických zřízení (elektřina, plyn, zdvihadla a tlaková zařízení), odborná způsobilost v oblasti chemie, životního prostředí, hygieny práce atd.

- koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích

Životopisy prosím zasílejte na e-mailovou adresu info@lapofire.cz.

       

Provozní doba provozovny je každý pracovní den (pondělí - pátek)

 v době od 7.30 - 12.00, 12.30 - 16.00 hod.

Provozovna firmy BRNO: Cejl 111a, Brno, PSČ 602 00

Sídlo firmy: Zbraslav, Školní 293, PSČ 664 84

Telefon/fax: 545 210 491

email: info@lapofire

 

Prodej hasicích přístrojů

Umístění hasicích přístrojů

Provádime i kontroly provozuschopnosti hasicích přístrojů (revize)

Požární hydranty

 • hydrantové skříně
 • požární hadice
 • armatury, spojky a redukce
 • proudnice
 • zabezpečení hydrantů

Prodej autonomních hlásičů

Prodej bezpečnostních značek

(i luminiscenční)

 

Prodej protipožárních pásek do dveří

 

Plnění láhví CO2

 

Naším cílem je zajistit plnění legislativních a jiných (firemní pravidla, povinosti apod.) požadavků tak, aby se veškeré činnosti v oblasti BOZP a PO staly přirozenou součástí pracovních procesů, představovaly efektivní prevenci rizik a nevytvářely žádné zbytečné administrativní úkony.

V úvodu spolupráce provedeme jednoduchý vstupní audit na jehož základě vypracujeme návrh na optimální řešení BOZP a PO, vypracujeme příslušnou dokumentaci.

Po zavedení systému řízení BOZP a PO pak plníme jednotlivé úkoly, které vyplynuly z provedeného auditu (preventivní prohlídky, řešení pracovních úrazů, školení a odborná způsobilost, kontroly OIBP, HZS,KHS apod.)

Náš důraz je především kladen na jednoduchost a efektivitu opatření s maximálním využitím moderních komunikačních prostředků a informačních technologií

 • Komplexní služby v oboru požární ochrany, bezpečnosti práce a hygieny
 • školení BOZP a PO (povinnost nejméně 1x za 2 roky)
 • zpracování dokumentace BOZP a PO
 • prověrky BOZP a preventivní požární prohlídky (nejméně 1x za rok)
 • zpracujeme požárně bezpečnostní řešení stavby (nové objekty nebo při změně užívání)
 • služby v oblasti požární ochrany pro bytová družstva a společenství vlastníků
 • inženýrsko-poradenská činnost a příprava ke kolaudaci
 • zástup při jednání s orgány státní správy (HZS, KHS, OIBP)
 • kontroly a revize hasicích přístrojů, požárních vodovodů (hydrantů), požárních klapek, požárně bezpečnostního zařízení (např. požární dveře, požární ucpávky atd.)
 • revize vyhrazených technických zařízení
 • provádění auditů