Provozovna firmy BRNO: Cejl 111a, Brno, PSČ 602 00

Sídlo firmy: Zbraslav, Školní 293, PSČ 664 84

Telefon/fax: 545 210 491

Otevírací doba: 7:00 - 15:30

email: info@lapofire.cz

 

Hledáme nové kolegy a kolegyně. Více informací na info@lapofire.cz

Prodej hasicích přístrojů

Umístění hasicích přístrojů

Provádime i kontroly provozuschopnosti hasicích přístrojů (revize)

Požární hydranty

 • hydrantové skříně
 • požární hadice
 • armatury, spojky a redukce
 • proudnice
 • zabezpečení hydrantů

Prodej autonomních hlásičů

Prodej bezpečnostních značek

(i luminiscenční)

 

Prodej protipožárních pásek do dveří

 

Plnění láhví CO2

 

Naším cílem je zajistit plnění legislativních a jiných (firemní pravidla, povinosti apod.) požadavků tak, aby se veškeré činnosti v oblasti BOZP a PO staly přirozenou součástí pracovních procesů, představovaly efektivní prevenci rizik a nevytvářely žádné zbytečné administrativní úkony.

V úvodu spolupráce provedeme jednoduchý vstupní audit na jehož základě vypracujeme návrh na optimální řešení BOZP a PO, vypracujeme příslušnou dokumentaci.

Po zavedení systému řízení BOZP a PO pak plníme jednotlivé úkoly, které vyplynuly z provedeného auditu (preventivní prohlídky, řešení pracovních úrazů, školení a odborná způsobilost, kontroly OIBP, HZS,KHS apod.)

Náš důraz je především kladen na jednoduchost a efektivitu opatření s maximálním využitím moderních komunikačních prostředků a informačních technologií

 • Komplexní služby v oboru požární ochrany, bezpečnosti práce a hygieny
 • školení BOZP a PO (povinnost nejméně 1x za 2 roky)
 • zpracování dokumentace BOZP a PO
 • prověrky BOZP a preventivní požární prohlídky (nejméně 1x za rok)
 • zpracujeme požárně bezpečnostní řešení stavby (nové objekty nebo při změně užívání)
 • služby v oblasti požární ochrany pro bytová družstva a společenství vlastníků
 • inženýrsko-poradenská činnost a příprava ke kolaudaci
 • zástup při jednání s orgány státní správy (HZS, KHS, OIBP)
 • kontroly a revize hasicích přístrojů, požárních vodovodů (hydrantů), požárních klapek, požárně bezpečnostního zařízení (např. požární dveře, požární ucpávky atd.)
 • revize vyhrazených technických zařízení
 • provádění auditů